Ergokonsulenten
Kurser forår 2024

Kurser forår 2024

Ergokonsulenten udbyder kurser  og uddannelse til medarbejdere i Kommunerne, som arbejder med sagsbehandling og visitation inden for Servicelovens bestemmelser primært

 kuser i Hjælpemidler (genudlån og personligehjælpemidler), bil, boligændringer,/boligindretning og boligskift  merudgifter, personlig og praktisk bistand, BPA, samt servicelovens §85.


Kursus- og uddannelseskonceptet er at klæde medarbejderne på til at varetage rollen som myndighedsperson, leve op til de krav der stilles til sagsbehandlingen anno 2024 i forhold til helhedsorienteret sagsbehandling, rehablitering og recovery pricipperne med borgeren i centrum.

Alle kurser og uddannelser indeholder RMI modellen.

Der tages afsæt i arbejdet med lovgivning i praksis, så det forbliver praksisnært,  samt struktureret analyse- og kommunikationsmetoder, så medarbejderne kan agere i krydsfeltet mellem deres faglighed, lovgivning, og borgers ønsker og forventninger.

Kurserne og uddannelserene kan rekvireres som interne forløb


Servicelov

Kursus Støtte til køb af bil og særlig indretning til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser efter

Servicelovens § 114
Info følger

Kursus: Bevilling af servicehunde til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser efter Servicelovens § 112
Info følger

Kursus: Beregning af støtte til køb af bil og særlig indretning efter Servicelovens § 114


Info følgerKursus: Sondring mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanlig indbo efter Servicelovens §112 og § 113
Info følger

Kursus: Boligændring og boligskift
Info følger

Kursus: Metode til vurdering af behov for sanse-og tyngdeprodukter inkl.seneste nyt om området


Info følger

Kursus: Sondring mellem hjælpemidler efter Servicelovens § 112, Forbrugsgoder efter Servicelovens § 113 og behandlingsredskaberInfo følger