Forside

Seneste nyt 

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om at en kugledyne er sædvanlig indbo eller forbrugsgode.

Hvad med andre produkter, som ringdyne eller kædedynen? Gælder afgørelsen alle typer kugledyner?


Ergokonsulenten holder 2 webinarer d.6.12 22 13-15 eller 7.12.22 kl. 13-15

Læs afgørelsen her


Tilmeldning til webinar

Pris 100 kr ex. moms


Tilmelding til webinar

 
 
 
 
 
 
 
OIP
1690004_1_s
kugledynen-flexible
download (1)
download
Staff Training - Green Office Folder on Background of Working Table wi

Velkommen til Ergokonsulenten


Ergokonsulenten er et konsulentfirma som tilbyder en bred vifte af ydelser til private, firmaer, virksomheder,foreninger, organsationer og Kommuner.


Jeg er aut. ergoterapeut og har undervist, holdt oplæg og foredrag siden 2015  inden for sagbehandling på børne- og voksneområdet

Siden 2007  har jeg arbejdet inden for hjælpemiddelområdet, hvor jeg,udover arbejdet med lovgivning i praksis, har foretaget funktionsevneudredning og vurdering af børn og voksne med handicaps.


Hvis du ønsker at læse mere om mine konsulentydelser og tilbud, samt firmaets baggrund, så læs mere her

eller via LinkedIn eller facebook

Temadage i efteråret 2022: Servicehunde

Ansøgninger om servicehunde til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser er stigende

Hvad kræver det, for at en borger er berettiget til en servicehunde?

Kan man få lov til at få trænet sin egen hund til en servicehund?

Hvad skal servicehunden kunne, og hvad skal leverandørerne kunne, samt hvordan sikrer vi det gode samarbejde mellem Kommune, borger og leverandørerne?

Det er blot nogle af de mange spørgsmål sagsbehandlerne stiller sig...

Hvordan skal man gribe sådan en sag an, og hvordan behandler Kommunerne ansøgninger om servicehunde?

Det får du mulighed for at stifte bekendtskab med på Temadagen om servicehunde i efteråret 2022Andre tilbud

Til Kommuner og leverandører tilbyder jeg faglig og juridisk bistand på komplekse problemstillinger  i relation til Hjælpemiddelområdet.

Desuden tilbyder jeg:

Oplæg ved erfa-grupper

Kurser i helhedsorienteret sagsbehandling

Kurser inden for Servicelovens §§ 100,112, 113,114, og 116 

Kommunikationskurser

Ønsker du at læse om aktuelle temadage eller kurser, så læs mere her


Til private, bruger- og handicapforeninger og organistationer tilbyder jeg:

professionelt, faglig og juridisk bistand til børn og voksne som har brug for støtte i dagligdagen, samt tilbyder foredrag og oplæg ved handicap-og brugerorganisationer i Danmark